Цена на золото пробила 2000$

Цена на золото пробила 2000$